"Yaptığımız bu deprem-köprü sarsma testi dünyada ikinci kez bizim tarafımızdan yapılmaktadır."


"Bridge earthquake test is carried out for the second time in the world."